Datum:  2016-02-12

Tack till er som sparar med hjärtat !

Under 2015 har spararna bidragit med över 413 000 kronor till vårt bistånd. Vi vill tacka alla er som genom detta stöttar vårt arbete för barn som saknar familj eller riskerar att överges. Det gör skillnad !

 Läs mer om sparandet på vår hemsida. http://www.adoptionscentrum.se/…/Ge-ett-bidrag/Fondspara-m…/