Både kunskap och hjärta behövs

Zambian Association of Child and Youth Care Workers, ZACCW har funnits i 10 år i år. De har ca 2000 medlemmar och har i år tack vare Adoptionscentrums stöd kunna starta upp två nya lokalavdelningar ute i landet.

Zambian Association of Child and Youth Care Workers, ZACCW har funnits i 10 år i år. De har ca 2000 medlemmar och har i år tack vare Adoptionscentrums stöd kunna starta upp två nya lokalavdelningar ute i landet. De grundades med inspiration från sin sydafrikanska systerorganisation NACCW som Adoptionscentrum samarbetat med sedan 2004.

Redan från starten var målet att höja kvalitén på omvårdnaden av utsatta barn i landet och ZACCW erbjuder idag en grundutbildning i child och youth care som är godkänd av de zambiska myndigheterna. De menar att det behövs både kunskap och hjärta för att ge utsatta barn den omvårdnad det behöver och har rätt till.

På besök hos ZACCW:s lokalavdelning i Ndola. De har för första gången ansvarat för att arrangera ett nationellt medlemsmöte.

Under två dagar i slutet av november samlades ett 60-tal medlemmar, som alla arbetar på barnhem eller i andra verksamheter för utsatta barn för att diskutera utmaningar och hur man tillsammans kan bidra till att förbättra omhändertagandet av utsatta barn i Zambia. Myndigheterna lanserade till exempel redan i slutet av förra året minimistandards för vården på barnhem. Men ännu så länge har inte mycket hänt med utbildning och uppföljning kring dessa. ZACCW vill ligga i framkant och förse sina medlemmar med information och kunskap. Under dessa två dagar diskuterades därför både ny lagstiftning, metoder för psykosocialt stöd, barns rättigheter och hur man kan stärka sitt påverkansarbete för barns rättigheter. ZACCW har även ansökt om medlemskap i det internationella nätverket FICE och ingår i det nystartade FICE Afrika tillsammans med Sydafrika, Ghana och Kenya.

Iness och Tina är två av medlemmarna  i ZACCW. De arbetar till vardags på Khumi Childrens Village där de dagligen ser till att 240 barn får möjlighet till lite undervisning och ett mål mat. Iness berättar att det för många av barnen är den enda mat de äter på hela dagen. På måndagarna försöker de därför laga extra mycket mat då de inte vet hur mycket barnen fått att äta under helgen.

”Utbildningen  i Child and Youth Care som vi fått via ZACCW har hjälpt oss mycket i vårt dagliga arbete säger Iness . ”Vi har fått en helt annan attityd gentemot barnen och jag har även kunnat föra kunskap vidare till alla de som arbetar på Khumi Childrens Village. Nu försöker vi förstå barnens beteenden istället för att bestraffa dem när de beter sig illa. Vi försöker bygga deras självförtroende och arbete med att stärka deras motståndskraft. Många av de barn vi möter kommer från mycket svåra förhållanden. Familjerna har ofta ingen eller  mycket liten inkomst, de har inte råd med skolavgifter eller att köpa skoluniformer. Flera av barnen har dessutom förlorat en eller båda sina föräldrar berättar Iness."

Iness och Tina menar att en organisation som ZACCW har en viktig roll att spela i kampen att förbättra situationen för utsatta barn i Zambia genom att de kan nå ut till sina medlemmar i hela landet genom sina lokalavdelningar med information och kunskap. Och att det är viktigt att fortsätta utbilda och stärka dem som arbetar inom området. Både Iness och Tina tycker att lokalavdelningarna är en viktig plattform och mötesplats då de finns nära de som arbetar i just det området.

Khumi Childrens Village

Om Tina och Iness fick drömma skulle de förbättra tillgången till rent vatten och sanitet i lokalsamhället där de bor, för att bland annat minska barnadödligheten. En annan dröm är en skolbuss då de skolor som finns i närheten ligger långt borta.  ”Tänk att få ge barnen denna möjlighet säger Iness.”

De avslutar med att hälsa till alla våra medlemmar." Vi är glada över att ha vänner i Sverige säger både Tina och Iness ".