Datum:  2018-01-03

Barn och unga som skapar förändring

NACCW:s arbete för att stötta barn och unga som lever i utsatthet är brett. De arbetar både nationellt och regionalt för att förbättra barn och ungas tillvaro. En viktig del av arbetet är att inkludera barn och unga i organisationens egna verksamheter – att ge de berörda en röst. Genom att organisera ungdomsforum skapar de möjligheter för unga att framföra sina åsikter och delta i samhället.

 

 

NACCW arbetar särskilt för att barn och unga själva ska vara aktiva i utvecklingen av program som riktar sig till barn utan föräldraomsorg eller barn som lever i utsatthet. För att skapa möjligheter för unga att framföra sina åsikter och aktivt delta i beslutsfattande på olika nivåer, organiseras ungdomsforum runt om i landet - på skolor, institutioner och i lokalsamhället.

Ungdomsforumen genomför bland annat utåtriktade aktiviteter vid nationella högtider, internationella FN dagar eller i samband med kampanjer om exempelvis hiv och barns rättigheter. De gör också studiebesök och deltar i möten och seminarier  där de får möjlighet att komma med förslag och synpunkter. Genom ungdomsforumen har ungdomar fått träna på att tala inför grupper, framföra sina åsikter och säga ifrån när något är fel. Det har bidragit till att ungdomarna har stärkt sitt självförtroende. Genom att ge unga möjligheten att själva leda möten och planera aktiviteter har även deras ledarskapsförmåga utvecklats.

Möt några av de ungdomar som engagerat sig:

Musa 18 år
När Musa var liten blev hans pappa arbetslös och i samband med det fick han alkoholproblem. Familjen förlorade sin inkomst och livet blev mycket svårt för dem. Till slut fick Musas mamma ett arbete och familjen fick en inkomst. För några år sedan kom Musa i kontakt med ett av NACCW:s ungdomsforum och började delta regelbundet. Idag är han ordförande i sitt distrikt. Han är övertygad om att utbildning är nyckeln till framgång i kampen mot fattigdom.

- Jag vill inte att min bakgrund och min familjs svårigheter ska begränsa mig, säger Musa. Det definierar inte min identitet och jag är övertygad om att jag kan förbättra mitt liv genom utbildning.

Michelle 16 år

Michelle bor på ett barnhem i Kwa Zulu Natal. Hon drömmer om att arbeta med ekonomi på ett företag. Michelle är aktiv i det lokala ungdomsforumet och tycker att det har hjälpt henne att utvecklas.

– Jag tycker om att träffa olika typer av människor, säger Michelle. Jag har blivit mer självständig sedan jag började engagera mig i ungdomsforumet. Jag älskar att känna mig som en ledare och att vara en förebild för andra. Mitt favoritordspråk är ”Never say impossible because even the word itself say I´m possible ”,ler hon.

Kgomotso 16 år
Kgomotso har bott på barnhem sedan hon var fem månader och har ingen kontakt med familj eller släkt. Hon lever med hiv, något som hon fick reda på när hon var 7 år. Då förstod hon inte vad det innebar, men med stöd av personalen på barnhemmet har hon lärt sig hur hon ska ta hand om sig själv för att må bra. För att bli mer självständig har Kgomotso deltagit i det lokala ungdomsforumet. Idag är hon sekreterare.

– Att delta i forumet har gett mig möjligheter att träffa ungdomar utanför skolan och barnhemmet. Det har vidgat mina vyer och jag har lärt mig massor. Vi planerar nu att genomföra informationsaktiviteter i lokalsamhället, för att skapa medvetenhet om de utmaningar vi unga möter, förklarar Kgomotso.

Peter 17 år
Peter har spenderat större delen av sin uppväxt i en fosterfamilj. Men när fosterfamiljen emigrerade år 2015 tvingades han flytta till ett ungdomsboende. Där bor han nu tillsammans med elva andra barn i åldrarna 14 - 18 år. Peters upplevelser har inneburit mycket stress, vilket har påverkat hans skolgång. Idag vill han gärna lära sig att läsa och skriva bättre.

Peter är en aktiv medlem i det lokala ungdomsforumet och han sitter i styrelsen. Han uppskattar möjligheten att träffa andra ungdomar, diskutera frågor och problem som rör dem själva och utbyta erfarenheter. Genom att engagera sig i forumet och ta del av all information de har tillgång till utvecklar Peter även sin läs- och skrivförmåga. 

Text: Barnen på bilderna hör inte alltid ihop med berättelserna och namn är ändrade för att skydd den personliga integriteten

 

FAKTARUTA:

NACCW (National Association of Child Care Workers) är en medlemsorganisation för Child och Youth Care Workers i Sydafrika. Organisationen arbetar för att höja kvalitén och utveckla innovativa arbetssätt och metoder för omhändertagande av utsatta barn och unga i Sydafrika. De utbildar personal och organisationer som kan tillgodose de psykosociala och utvecklingsmässiga behoven hos barn och ungdomar, och bidrar därmed till att stärka och professionalisera den sociala sektorn - både nationellt och regionalt. NACCW driver även ett aktivt påverkansarbete för barns rättigheter i landet.

 

Världsdel:Afrika
Land:Sydafrika