Datum:  2016-06-13

Vikten av föräldrastöd

Vår vision är att alla barn ska växa upp i en familj. Det är en av de saker vi arbetar med i våra projekt. Barn ska i första hand ha möjlighet att stanna i sin ursprungsfamilj. Om det av någon anledning inte går ska barn kunna få en annan familj. En bra familj är den bästa förutsättningen för att barn ska få vara barn och få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar till starka och självständiga individer.

Föräldralösa Barn har under många år samarbetat med organisationen SA Cares for Life i Sydafrika, de arbetar med att skydda och stötta barn och vägleder deras familjer i Mabopane ett område utanför Pretoria i Sydafrika. Att stödja föräldrar och andra vårdnadshavare  i sin roll är avgörande för att förebygga att familjer splittras.

Många barn som SA Cares kommer i kontakt med har upplevt olika trauman då de förlorat en nära släkting. Socialarbetare Remembrance har tack vare vårt projekt kunnat ge individuellt psykosocialt stöd till  barn inom projektet. Dessa samtal har betytt mycket och för många av barnen var det första gången en vuxen lyssnade på dem och deras känslor. Projektet har även utbildat föräldrar och vårdnadshavare i att se och möta barns behov. Många blev förvånade över barnens förmåga att uttrycka sina känslor när någon tog sig tid att lyssna på dem. En liten pojke som förlorat sina föräldrar  och  visade tecken på depression fick särskilt stöd och terapi och med hjälp av släkt och skolpersonal är han tillbaka i skolan och mår mycket bättre.

Med rätt stöd kunde även  nio barn som tillfälligt omhändertagits av de lokala myndigheterna återförenas med sina familjer förra året genom vårt samarbete.  Remembrance arbetade med rådgivning och föräldrautbildning och stöttade återföreningarna.