Basen för vårt kunnande

Vårt internationella arbete genomförs i samarbete och i tät kontakt med barnhem, myndigheter samt barnrättsorganisationer världen över.

Barns rätt till familj präglar vår verksamhet som utgår från barnets bästa i ett livslångt perspektiv.*

Dessa kontakter har gett oss bred kunskap om situationen för barn som riskerar att överges eller lever på institutioner.

Genom kontakter med:

  • centrala och lokala myndigheter har vi kunskap om behov och kapacitet inom den sociala sektorn, exempelvis hur arbetet med övergivna barn bedrivs.
  • barnrättsorganisationer och verksamma inom adoptionerna får vi en inblick i orsaker och omständigheter kring övergivanden av barn, hur standarden är inom olika institutioner för barn, vilka alternativa placeringsmöjligheter som finns samt hur personalen arbetar med att tillgodose.
  • domstolar får vi kunskap om hur rättsväsendet fungerar gällande ärenden inom familjeområdet, samt en inblick i hur lagstiftningen på detta område ser ut.

Genom dessa kontakter får vi även viktig inblick i rådande attityder i det lokala samhället; till föräldralösa barn, ensamstående föräldrar samt till adoptiv- och fosterfamiljer som ett alternativ för barn utan föräldraomsorg.

* från 2007 års förbundsmöte "Detta är Adoptionscentrum"