Biståndsinformatörer

Rpger och Tarik på MR-dagarna 2015

Biståndsinformatörer är frivilliga som vill informera, inspirera och engagera människor genom att berätta om vårt bistånd och om barns rättigheter.

Informatörerna är ett stöd till våra avdelningars biståndsarbete då målgruppen för verksamheten bland annat är Adoptionscentrums styrelser och medlemmar

Vill du att någon av dem kommer till din lokalavdelning eller kanske din arbetsplats och berättar om våra biståndsprojekt?

Kontaktpersoner: 

Roger Bjursell, roger@bjursell.se och 

Eva-Maria Rask, emr@adoptionscentrum.se, Telefon 08-587 499 67

Uppdragsgivare för Biståndsinformatörerna är  Föräldralösa Barn.