Vår organisation

Föräldralösa Barn - en del av Adoptionscentrum är samlingsnamnet på vår biståndsverksamhet. Under detta samlas ett stort antal biståndsprojekt runt om i världen, vår insamlingsverksamhet, våra ideella och informatörer samt administrativ personal. Adoptionscentrum är ansvarig för samtliga biståndsprojekt. 

All insamling sker i stiftelsen: Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse. Insamlingsverksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll och vi innehar 90-konto.

Organisation

Bistånd, insamling och information

Förbundsstyrelse Adoptionscentrum ansvarig för Biståndsprogrammet.

Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse, ansvarig för insamling