Föräldralösa Barn

Styrelsen för insamlingsstiftelsen Föräldralösa Barn utses av Adoptionscentrums Förbundsstyrelse.

 • Styrelse
  • Cecilia Rojas AngbergSuppleant
   Cecilia Rojas Angberg

     

   Bakgrund
   Femton års erfarenhet av arbete med internationellt utvecklingssamarbete i Afrika, Asien och Latinamerika samt som informatör. Har arbetat på Adoptionscentrum som projekthandläggare och med insamling/information. Är sedan 2015 anställd på Kvinna till Kvinna som projektledare för deras insamling.

   Intressefrågor

   Att stärka utsatta barns rättigheter, samt att i Sverige sprida kunskap om och skapa engagemang för utsatta barn och våra projekt.

    

   E-post
   ceciliara2013@gmail.com

  • Charlotta CopSuppleant

   Bakgrund:
   Charlotta har en Magister i internationell ekonomi med inrikting på utvecklingsekonomi och franska. Hon har arbetat i 10 år som landansvarig/regionansvarig på Adoptionscentrum. Charlotta arbetade 2018 som projectcontroller för Väst- och Centralafrika på Röda Korstet. Från och med 2019 är hon anställd hos UD.

    

   E-post
   charlotta.cop@gmail.com

  • Ellinor KibyLedamot
   Ellinor Kiby

   Bakgrund

   Aktiv i Adoptionscentrum sedan 2011,  AC Söder. Adopterad från Colombia. Kom till Sverige inför min 6 års dag. Har två biologiska barn. Arbetat med adoptionsfrågor på Colombias ambassad i Stockholm.  

   Utbildad språkvetare med spanska och juridik som huvudämne. Arbetar som ledarutvecklare och driver ett produktionsbolag. 

   Aktiv medlem i AC  Söder sedan 2012, är engagerad som biståndsinformatör. Invald i Förbundsstyrelsen och i Föräldrarlösa barns styrelse 2013. Är själv adopterad från Colombia.  Har arbetat internationellt både inom den privata och offentliga sektorn. Utbildad språkvetare med spanska och juridik som huvudämne. 

   Intressefrågor

   Varje barn räknas! Det är grundtanken i mitt engagemang. Adoptionscentrum är en barnrättsorganisation som genom sin kompetens, erfarenhet och nätverk kan göra skillnad för några av de barn som vi kommer i kontakt med. Fokusområden för mig är att öka insamling och bli bättre på att sprida information om vårt arbete.

    

   E-post
   ellinor.kiby@gmail.com

   Telefon
   0739-882727

  • Eva-Maria Rask Ledamot
   Eva-Maria Rask

   Bakgrund

   Arbetar på Adoptionscentrum med biståndsfrågor sedan 2004. Sedan 2008 är Eva-Maria ansvarig för vårt biståndsprogram med Forum Syd.  Eva-Maria är jur kand och har specialiserat sig på mänskliga rättigheter och  särskilt barns rättigheter.

   Hon har arbetat med biståndsfrågor i 20 år både ideellt och professionellt. Eva-Maria har tidigare suttit i Forum Syds styrelse för AC räkning.  Eva-Maria har även ingått i styrelsen för UNIFEM och är sedan 2017 invald i UNICEFs styrelse

   Intressefrågor: Barns rättigheter, organisationsutvecling,  medlemsfrågor. 
   Indien, Serbien och Vietnam är länder som Eva-Maria arbetat speciellt med. 

   E-post
   emr@adoptionscentrum.se

   Telefon
   08-587 499 67

   Land
   ,

  • Jonas AnderssonOrdförande
   Jonas Andersson

   Bakgrund

   Ingår i Föräldralösa barns styrelse sedan 2010. Har två barn i tonåren från Vietnam. Ordförande i Adoptionscentrums största medlemsavdelning sedan 10 år tillbaka. Drivande kraft bakom tillkomsten av Spira och Resurscentret för adopterade i Stockholm. Egen företagare i reklambranschen.

   Intressefrågor

   Starkt engagemang för barnrättsfrågor och solidaritet. Kommunikation och påverkan för insamling och samhälliga åtgärder. 

   E-post
   jonas.andersson@acstockholm.se

   Telefon
   070-667 68 69

  • Kerstin GedungLedamot

   Bakgrund

   Kerstin Gedung är född 1957 och driver numera eget företag där hon arbetar som konsult med Interkulturell kommunikation och ledarskap samt med finansieringsfrågor för internationell handel.

   Kerstin har tidigare jobbat i drygt 30 år i Nordea och Svensk Exportkredit, varav 25 som chef, med fokus på internationell finansiering. Under dessa år finansierades bland annat ett antal biståndsprojekt i samarbete med SIDA. 

   Kerstin har stor vana med att arbeta med  finansfrågor, uppföljningsfrågor, affärsrisker, och hållbarhets/korruptionsrisker i en internationellt miljö.

   Vidare har Kerstin bott i Brasilien, Mexiko, Luxemburg och Frankrike samt rest och förhandlat i ett 80 tal - länder.  

   Kerstin är styrelsecertifierad och satt i Adoptionscentrums styrelse 2017 - 2019. Sedan 2019 är Kerstin verksamhetschef på Adoptionscentrum.

   E-post
   kerstin.gedung@adoptionscentrum.se

  • Marie NilsonneSuppleant
   Marie Nilsonne

   Bakgrund

   Marie är utbildad civilekonom. Hon har tidigare arbetat på Adoptionscentrums kansli sedan 2006 som ekonom med ansvar för biståndet och utlandssidan. Arbetar sedan 2017 på Fojo Medieinstitutet som Controller.

   Intressefrågor

   Engagemang för barnrättsfrågor och alla barns rätt till att få växa upp i familj.

   E-post
   mari.nilsonne@telia.com

  • Roger BjursellLedamot
   Roger Bjursell

   Bakgrund
   Pappa till två barn från Korea födda 1998 och 2001. Civilekonom som arbetar med företagsekonomisk konsultverksamhet och fastighetsförvaltning i egna bolag. Aktiv inom Adoptionscentrum sedan 2000 på såväl lokal- som förbundsnivå. Starkt engagerad i det projekt som lade grunden till verksamheten med biståndsinformatörer och själv aktiv biståndsinformatör. Ledamot i Föräldralösa barns styrelse  2010 - 2014 samt sedan 2019.

   Intressefrågor
   Jag har genom åren fått många tillfällen till att lära mig mer om AC.s biståndsarbete och det imponerande arbete som utförs av våra partnerorganisationer. Detta har lett till att jag brinner för att göra biståndsverksamheten mer känd såväl inom förbundet som bland allmäntheten. Ökade informationssatsningar ger mer insamlade medel vilket ger ökade möjligheter till större biståndsverksamhet.

   Kontakt: Roger@bjursell.se

   E-post
   roger@bjursell.se