Föräldralösa Barn

Styrelsen för insamlingsstiftelsen Föräldralösa Barn utses av Adoptionscentrums Förbundsstyrelse.

 • Styrelse
  • Cecilia Rojas AngbergSuppleant
   Cecilia Rojas Angberg

   Bakgrund
   Cecilia är Programchef på Emmaus Stockholm. Hon har 20 års erfarenhet av arbete med internationellt utvecklingssamarbete i Afrika, Asien och Latinamerika samt som informatör. Har tidigare arbetat på Adoptionscentrum som projekthandläggare och med insamling/information.  Var anställd på Kvinna till Kvinna som projektledare för deras insamling. 2015-2020.

   Intressefrågor
   Att stärka utsatta barns rättigheter, samt att i Sverige sprida kunskap om och skapa engagemang för utsatta barn och våra projekt.

    

   E-post
   ceciliara2013@gmail.com

  • Eva-Maria Rask Ledamot
   Eva-Maria Rask

   Bakgrund

   Eva-Maria är den som samordnar biståndsprogrammet med ForumCiv. Hon är även handläggare för Vietnam och Serbien. Eva-Maria har specialiserat sig på mänskliga rättigheter och  särskilt barns rättigheter.

   Intressefrågor: Barns rättigheter, organisationsutveckling, miljö. 
   Serbien och Vietnam. 

   E-post
   emr@adoptionscentrum.se

   Land
   ,

  • Johan HögbergLedamot

   Johan Höberg sitter i Adoptionscentrums förbundstyrelse. Han är adopterad från Iran och bor i Sigtuna. Johan är utbildad inom datavetenskap och arbetar som systemutvecklare.

   E-post
   Johan.hogberg@adoptionscentrum.se

  • Jonas AnderssonOrdförande
   Jonas Andersson

   Bakgrund

   Ingår i Föräldralösa barns styrelse sedan 2010. Har två barn i tonåren från Vietnam.  Drivande kraft bakom tillkomsten av Spira och Resurscentret för adopterade i Stockholm. Egen företagare i reklambranschen.

   Intressefrågor

   Starkt engagemang för barnrättsfrågor och solidaritet. Kommunikation och påverkan för insamling och samhälliga åtgärder. 

   E-post
   jonas.andersson@acstockholm.se

   Telefon
   070-667 68 69

  • Kerstin GedungLedamot

   Kerstin är verksamhetschef på Adoptionscentrum.

   Kerstin har tidigare jobbat i drygt 30 år i Nordea och Svensk Exportkredit, varav 25 som chef, med fokus på internationell finansiering. Under dessa år finansierades bland annat ett antal biståndsprojekt i samarbete med SIDA. 

   Kerstin har stor vana med att arbeta med  finansfrågor, uppföljningsfrågor, affärsrisker, och hållbarhets/korruptionsrisker i en internationellt miljö.

   Vidare har Kerstin bott i Brasilien, Mexiko, Luxemburg och Frankrike samt rest och förhandlat i ett 80 tal - länder.  

   E-post
   kerstin.gedung@adoptionscentrum.se

  • Malin TuvessonSuppleant

    

   Bakgrund
   Malin är utbildad civilekonom med inrikting mot internationell marknadsföring. Har bland annat studerat i Sydafrika och Australien. Arbetar till vardags med kommersialisering och affärsutveckling på Coca-Cola. Har även erfarenhet som nordisk inköpare på Coop. Har genom åren varit mentor och haft ideella styrelseuppdrag i olika BRF och Handels. För närvarande sitter hon även i Noaks Ark Stockholm och Adoptionscentrums förbundsstyrelse

   Intressefrågor

   Att stärka utsatta barns rättigheter. Alla barns rätt till att få växa upp i en familj. Öka kunskapen och därmed minska stigmatiseringen av hiv i Sverige och världen. För att människor, stora som små, med hiv och närstående ska kunna leva ett fullgott liv med hiv, och för att minska spridningen av hiv.

   E-post
   Malin Tuvesson@adoptionscentrum.se

  • Marie NilsonneSuppleant
   Marie Nilsonne

   Bakgrund

   Marie är utbildad civilekonom. Hon har tidigare arbetat på Adoptionscentrums kansli sedan 2006 som ekonom med ansvar för biståndet och utlandssidan. Arbetar sedan 2017 på Fojo Medieinstitutet som Controller.

   Intressefrågor

   Engagemang för barnrättsfrågor och alla barns rätt till att få växa upp i familj.

   E-post
   mari.nilsonne@telia.com

  • Roger BjursellLedamot
   Roger Bjursell

   Bakgrund
   Pappa till två barn från Korea födda 1998 och 2001. Civilekonom som arbetar med företagsekonomisk konsultverksamhet och fastighetsförvaltning i egna bolag. Aktiv inom Adoptionscentrum sedan 2000 på såväl lokal- som förbundsnivå. Starkt engagerad i det projekt som lade grunden till verksamheten med biståndsinformatörer och själv aktiv biståndsinformatör. Ledamot i Föräldralösa barns styrelse  2010 - 2014 samt sedan 2019.

   Intressefrågor
   Jag har genom åren fått många tillfällen till att lära mig mer om AC.s biståndsarbete och det imponerande arbete som utförs av våra partnerorganisationer. Detta har lett till att jag brinner för att göra biståndsverksamheten mer känd såväl inom förbundet som bland allmäntheten. Ökade informationssatsningar ger mer insamlade medel vilket ger ökade möjligheter till större biståndsverksamhet.

   Kontakt: Roger@bjursell.se

   E-post
   roger@bjursell.se