Effektrapport 2018

Föräldralösa Barn har funnits i över tjugo år. Viktiga effekter av våra insatser är att barn på institutioner och andra övergivna barn har blivit mer uppmärksammade. I många länder har man börjat söka andra lösningar för barnhemsbarnen och arbetar med att förebygga övergivande. Standarden på många barnhem har ökat och personalen har börjat se barnen som individer. I flera länder uppmärksammas nu att de ungdomar som lämnar institutionerna behöver förberedelse och stöd.

Dessa resultat har uppnåtts genom samverkan med barnrättsorganisationer, som i sin tur fått ökad kapacitet och kunskap.

Genom Föräldralösa barns insatser under 2018 har förutsättningar skapats för att fler barn ska få möjlighet att växa upp i familj och få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda i större utsträckning. Vårt arbete har bland annat:

  • Bidragit till förändringar i uppfyllandet av barns rättigheter genom att fler barn har fått möjlighet att växa upp i familj, har fått ökat skydd mot övergrepp och sina rättigheter till utbildning och deltagande uppfyllda.
  • Att barn och unga inom våra projekt är bättre skyddade mot övergrepp och utnyttjande.
  • Genom att förebygga att barn placeras på institution och arbeta för att motverka fattigdom, ojämställdhet och diskriminering pga funktionsnedsättning och hiv har barn kunnat stanna i sina familjer och få tillgång till utbildning och hälsovård.
  • Minst 32 000 flickor och pojkar har nåtts direkt av Föräldralösa Barns projekt under 2018.

FRII 

Föräldralösa Barn är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII. Som medlem i FRII åtar man sig att följa den kvaltetskod som gäller för alla medlemmar. Syftet är att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna samt att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationens verksamhet.

Som en del i  FRII kvalitetskod har vi sammanställt ett urval av de viktigaste effekterna Föräldralösa Barn har bidragit till under de senaste året.
Läs mer i vår effektrapport nedan.

Föräldralösa Barns Effektrapport 2018