Datum:  2019-04-29

Föreläsning Colombia - barn och ungas rättigheter

Missa inte ett unikt tillfälle att höra mer om vår samarbetsorganisation Planeta Amors arbete för barn och unga som lever med hiv och för deras rättigheter.

Torsdagen den 23 maj har du möjlighet att träffa Jorge Cerón, Planeta Amors grundare, och Tatiana Salamanca som är journalist och själv uppvuxen på Planeta Amor.

Jag tror den största förändringen jag sett hos barn och ungdomar som deltagit i våra program är att de är starkare. Det är en helt ny generation som känner till sina rättigheter, har möjlighet att fatta egna beslut och själva driver på förändringar – Jorge Cerón, Planeta Amor.

Planeta Amor har sedan starten för 25 år sedan gått från att arbeta för att ge barn med hiv ett fint omhändertagande och en värdig sista tid i livet till att verka för dessa barns och ungas rätt till hälsa och skolgång, rätten till en familj och att inte diskrimineras i samhället. Idag arbetar man med att sprida information om hiv och kämpar för lika rättigheter i samhället för både barn och vuxna som lever med hiv.  

Kom och träffa Jorge och Tatiana och hör dem dela med sig av sina personliga erfarenheter och berätta om Planeta Amor viktiga arbete.

Tid: Torsdagen den 23/5 klockan 18:30 – 20:00, mingel och fika från 18:00

Plats: IOGT-NTO-gården i Klara
Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

Vi bjuder på fika från klockan 18:00.

Föreläsningen hålls på spanska med tolkning till svenska.

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig till Ulrika Öberg på e-post ulrika.oberg@adoptionscentrum.se senast den 16/5. Hjärtligt välkommen!