Datum:  2020-04-14

Föräldralösa Barns arbete under coronakrisen

Spridningen av coronaviruset drabbar människor hårt, hela samhällen stannar upp och gör barns tillvaro ännu mer otrygg. Vårt arbete fortsätter och behövs mer än någonsin. Våra lokala partners har en mycket viktig roll att skydda barn och unga som redan lever i utsatthet, många gånger utan tillgång till hälsovård, rent vatten eller med brist på mat. De följer de nationella riktlinjerna och gör allt de kan för att skapa trygghet, omtanke och nå ut med korrekt information och stöd till barn och familjer. 

 

Barn och unga är extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp och stöd. Vi känner alla en oro för de konsekvenser som virusutbrottet kan medföra på lång sikt för barn som redan lever i utsatta miljöer och utan ett socialt nätverk som skydd. Med skolor som stänger, där sjukvården blir extra belastad och familjer mister sin försörjning.

Vi gör allt vi kan för att stötta våra partners i deras arbete för att få stopp på spridningen och för att skydda barn och unga.  Just nu samlar vi in pengar till främst tvålar, men även andra hygienartiklar, mat och vatten i den akuta situationen.

Var med och skapa en tryggare värld för barn. Swisha enkelt valfri gåva till Föräldralösa Barn på 900 98 95. Skriv TVÅL i meddelandet. Även små summor kan göra stor skillnad!