Datum:  2021-09-28

FN:s Barnrättskommitté öppna dagar för bättre skydd av barn utan föräldraomsorg

Den 16–17 september genomfördes FN:s Barnrätts kommittés öppna diskussioner om den globala situationen för barn placerade i alternativ omvårdnad.

Det övergripande syftet med diskussionen där både stater, civilsamhället, experter och unga deltog  var att undersöka den komplexa situationen när det gäller alternativ omvårdnad och att identifiera och diskutera särskilda problemområden och hur man bättre kan förebygga onödiga separationer, undvika placering på institution och förbättra omhändertagandet.

Man lyfte särskilt vikten av att ta tillvara barn och ungas egna erfarenheter från sina upplevelser av omhändertagande. Barn och unga från olika delar av världen deltog med sina erfarenheter.