Tryggt givande

För Föräldralösa Barn är trygghet en viktig faktor vid insamlingen. Att dels kunna visa att du som ger stödjer ett viktigt arbete samtidigt som givandet ska vara enkelt och transparent.

Vårt arbete ska bedrivas med hög kvalitet, gott omdöme för att ge mesta möjliga nytta till vår målgrupp.

Svensk Insamlingskontroll
Föräldralösa Barn har därför ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll granskar vår bokföring och kontrollerar att vi använder pengarna på det sätt som vi lovat givarna.

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd för medlemmars kvalitetsarbete Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

Vi upprättar årligenn effektrapport i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering som Föräldralösa Barn också publicerar på vår hemsida.

Givarguiden
Från och med 2016 är vi också med på Givarguidens Gröna lista. För att komma med på listan krävs att en organisation öppet redovisar sitt arbete och erbjuder insyn i sina processer och ekonomi.

De insamlade pengarna används som egeninsatser i våra ForumCiv finansierade projekt. Vi kan på så sätt genomföra större insatser för att bidra till bestående förändringar för kommande generationer barn.  Några mindre insatser får även en direkt finansiering av Föräldralösa Barn.