Tryggt givande

För Föräldralösa Barn är trygghet en viktig faktor vid insamlingen. Att dels kunna visa att du som ger stödjer ett viktigt arbete samtidigt som givandet ska vara enkelt och transparent.

Vårt arbete ska bedrivas med hög kvalitet, gott omdöme och för att ge mesta möjliga nytta till vår målgrupp.

Svensk Insamlingskontroll
Föräldralösa Barn har därför ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll granskar vår bokföring och kontrollerar att vi använder pengarna på det sätt som vi lovat givarna.

Vi är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etiskt och professionell insamling och vi följer Giva Sveriges kvalitetskod.  Varje år publicerar vi en effektrapport.

De insamlade pengarna används främst som egeninsatser i våra ForumCiv finansierade projekt. Vi kan på så sätt genomföra större insatser för att bidra till bestående förändringar för kommande generationer barn.  Några mindre insatser får även en direkt finansiering av Föräldralösa Barn.