Föräldralösa Barns adventskalender 2017

Varje dag fram till julafton kan du läsa glimtar från Adoptionscentrums biståndsarbete runt om i världen.

Våra projekt når barn och unga som riskerar att växa upp på institutioner, barn som lever på gatan eller barn som riskeras separeras från sina familjer.

Fortfarande växer alldeles för många barn upp på barnhem, helt i onödan. Fortfarande placeras barn på barnhem för att få utbildning eller för att ensamstående mammor saknar stöd. Att födas med en sjukdom eller funktionsnedsättning är ett annat skäl till att barn hamnar på barnhem.

Föräldralösa Barn arbetar för att hålla ihop familjer och för att barn som förlorat sina föräldrar ska få en möjlighet att få en ny familj. Vi arbetar för att barns vistelse på barnhem ska bli så kort som möjligt och att de ska få ett bra omhändertagande under tiden. Vi arbetar för att alla barn ska få samma möjlighet till utveckling och utbildning och för att  unga ska få möjlighet att göra sin röster hörda och påverka sina liv.

Vi behöver ditt stöd för att sprida kunskapen och fortsätta kampen för alla barns rätt till familj!

BG 900 -98 95  Swish 123 900 98 95

Barnen på bilderna hör inte alltid ihop med berättelserna och namn är ändrade av sekretesskäl.