Adventskalender lucka 1

Det är viktigt att förhindra överföring av hiv

Att leva med hiv är förenat med stigma och diskriminering världen över. Planeta Amor, vår samarbetspartner i Colombia, har i snart 25 år arbetat för att förändra tillvaron för barn och unga som lever med hiv. Man har verkat för att de ska integreras i samhället och för att de ska få sina rättigheter till hälsa, utbildning och deltagande tillgodosedda.

Nu börjar Planeta Amors barn bli vuxna och bilda egen familj. Organisationen bedriver därför påverkansarbete i samhället för att förhindra att viruset överförs från mor till barn. Sju av organisationens egna ungdomar har fått barn de senaste åren. Alla barnen är friska.