Adventskalender lucka 10

Utbildning ger hopp om en bättre framtid

My Sisters läxhjälp i området Mekanissa i Addis Abeba är välbesökt. Skolan är idag gratis i Etiopien men många barn kan inte få hjälp hemma, då föräldrarna inte haft samma möjlighet och kanske inte själva kan läsa eller skriva. 

My Sisters har även ett välbesökt bibliotek med både faktaböcker och annan litteratur ditt unga kan komma.

Samarbetsorganisation: My Sisters, Etiopien