Adventskalender lucka 14

Möjligheten att kunna vara med och påverka

Att toaletter saknas är ett stort problem som gör att flickor stannar hemma från skolan vid menstruation i både Vietnam och Indien. I Indien har ungdomsgrupperna som skapats inom ett av våra projekt sett tilll att nya skoltoaletter har byggts.

De har klagat till skolledningen och varit med om att bygga 20 nya toaletter.

 

Partner: Pecuc, Indien