Adventskalender lucka 15

Med hopp om framtiden

Lieu tillhör en etnisk minoritet och levde under svåra förhållanden med sin familj. Hon började delta i Women’s Unions aktiviteter i sin by och fick bland annat lära sig om kvinnors och barns rättigheter.  Med stöd från Womens Union kunde hon få födelsecertifikat både för sig själv och barnen som är 14 och 16 år gamla.

Lieu är aktiv i en av Womens Unions grupper och under ett möte med lokala myndigheter fick hon möjlighet att berätta om sin situation.  Det ledde till att hon fick tillgång till bidrag för att bygga ett litet hus till sin familj. Lieus drivkraft är att ge sina barn ett bättre liv än hon själv har haft.

-Varken jag eller min man kan läsa och skriva och vårt liv är hårt. Jag vill göra mitt bästa för att se till att mina döttrar får en bra utbildning. De ska inte behöva leva det liv som jag lever säger Lieu.

Partner: Womens Union, Vietnam