Adventskalender lucka 17

Vicky kunde återförenas med sin mamma

2007 blev Vicky tillfälligt placerad på ett barnhem på ön Cebu i Filippinerna. Hennes mamma Marissa hade som nybliven änka med sex barn mycket svårt att få vardagen att gå ihop på sin lilla lön som tvätterska. Familjen bodde hos släktingar i ett litet hus med bara ett rum och kök. Man hade knappt mat på bordet. Barnen fick sluta skolan för att familjen inte hade råd med skoluniformer och material. 2012 kunde Vicky återförenas med sin mamma med stöd av barnhemmets personal och när vi besöker henne igen hösten 2017 berättar hon att hon precis tagit sin socialarbetarexamen och fått sitt första jobb.

Du kan läsa mer om Vickys historia i senaste numret av Att Adoptera.

Partner: Norfil Foundation inc, Filippinerna