Adventskalender lucka 2

Om man inte vet vart man ska vända sig är det svårt att få hjälp

Många familjer från utsatta grupper har varken kunskap eller tillgång till det samhällsstöd som finns. I ett av våra projektområden i Hai Phong i Vietnam identifierade vår partnerorganisation 13 barn som inte fick det stöd de hade rätt till.  Med hjälp av Womens Unions personal fick sex familjer tillgång till att ta del av inkomstgenerande aktiviteter. Fem barn som lever med hiv fick möjlighet till skolbidrag och ett barn fick hjälp med att få ett födelsecertifikat.