Adventskalender lucka 23

Det självständiga livet efter barnhemmet

Många unga som vuxit upp på institutioner saknar de färdigheter man behöver för att kunna leva ett självständigt liv. De har inte fått möjlighet att förbereda sig varken mentalt eller praktiskt för att klara sig på egen hand.

I Serbien arbetar vår partner GRiG med att lära ungdomar som lämnar institutioner hur de ska skapa sig ett liv. GRiG fungerar som ett skyddsnät som fångar upp ungdomarna och hjälper dem att få en bättre grund att stå på. De hjälper unga att söka arbete och bostad, att praktiskt sköta ett hem och inte minst fungera som ett känslomässigt stöd när livet blir svårt.

Partner: GRiG, Serbien