Adventskalender lucka 24

Alla barn har rätt till en familj. Varje barn behöver kärlek och nära relationer och familjen är i många länder den sociala tryggheten.

Att hjälpa barn som bor på barnhem är viktigt, men ännu viktigare är insatser som förhindrar att barn överges och hamnar där! Därför inriktas mycket av vårt arbete på att stötta kvinnor och öka kunskapen om kvinnors och barns rättigheter för att på så sätt förebygga att barn överges i framtiden.

Föräldralösa Barn arbetar för att alla barn ska växa upp i en familj. Ingen ska behöva tillbringa sin barndom på ett barnhem eller annan institution. Barn som separerats från sina föräldrar utsätts oftare för våld, exploatering och vanvård. Därför är det oerhört viktigt att stödja familjer som av olika skäl befinner sig i utsatthet. Vi arbetar för att hålla ihop familjer och förhindra att familjer splittras i onödan. Vi arbetar för att barns vistelse på barnhem ska bli så kort som möjligt och för att barnen ska få ett bra omhändertagande under tiden.

Vi vill att alla barn ska få möjlighet till liv, utveckling och utbildning. Att de ska skyddas mot övergrepp. Att de ska få göra sina röster hörda och ha möjlighet att påverka sina liv. 

Ett stort tack för ditt stöd under året. 2018 fortsätter vi arbetet för att skapa en tryggare värld för barnen och vi hoppas du vill vara med !

Ett riktigt god jul önskar vi på Föräldralösa Barn !