Adventskalender lucka 5

Lek förbättrar hälsan, både till kropp och själ

 

I Sydafrika har vår samarbetspartner NACCW utvecklat trygga lekparker, s.k Safe Parks. Det är en plats där barn i olika åldrar kan leka tryggt under uppsikt av utbildade Child and Youth Care Workers. Där kan de även få stöd med sina läxor, få någon att prata med, leka, lära sig olika färdigheter och många gånger få ett varmt mål mat. De flesta av barnen kommer från otrygga bakgrunder där de upplevt våld, sorg och har en rad andra utmaningar i sin vardag.

Leken ger barnen en möjlighet att bryta isolering, skapa delaktighet och öva på samarbete och respekt. Leken är även ett naturligt sätt för barn att bearbeta svåra händelser och kriser.

Partner: NACCW