Adventskalender lucka 7

Unga tar ansvar för miljön

 

Här tömmer indiska skolbarn ut de sista dropparna vatten ur sina flaskor innan de går hem. Vattnet används sedan till att bevattna planteringar, ett initiativ som initierats av en av våra partners för att ta tillvara på bristvaran vatten.

Klimatförändringarna och dess effekter drabbar ofta grupper som redan lever i utsatthet och många gånger allra värst barn och unga. Torka, översvämningar och andra naturkatastrofer hotar många gånger barns rätt till liv, överlevnad, familj och utveckling.

Partner: OLS, Indien