Läs om mer om vårt arbete

Här kan du läsa fler berättelser om Föräldralösa Barns arbete runt om i världen. 

För att skapa varaktig förändring inriktar vi i huvudsak vårt arbete mot dem som är närmast barnen; vårdnadsgivare, lokalsamhälle och beslutsfattare. I nära samarbete med lokala partnerorganisationer arbetar vi för att förbättra förmågan hos de som är ansvariga att leva upp till sina skyldigheter samt för att stärka våra målgruppers möjlighet och förmåga att hävda sina rättigheter.