Äntligen fick Samir komma hem

Juni 2010

I oktober förra året så fick Samir följa med sin pappa hem till byn. Han hade då tillbringat drygt ett år på NAZ Foundation, en institution för hiv positiva barn i New Delhi som Adoptionscentrum samarbetar med. Hans pappa, som också är smittad, kände sig tvingad att lämna honom där då modern hade dött. Samir var vid den tidpunkten kraftigt undernärd och hade inte tillgång till rätt medicinering. Släkten vägrade att hjälpa till eftersom Samir var hiv positiv. Fadern såg då ingen annan utväg än att lämna bort honom.

Så snart som Samir fick rätt medicinering inställd utvecklades han enormt. Under tiden arbetade personalen med fadern och gav honom stöd och uppmuntran i deras anknytningsprocess. Fadern kom till insikt att trots att han var en ensam förälder, dessutom man, ändå var den som allra bäst kunde ge Samir den omsorg och kärlek som varje barn behöver. När Samir går ut genom institutionens dörr för sista gången för att återvände hem så var det en glädjestrålande pojke som håller sin stolta far hårt i handen.