Här gör pengarna nytta!

November 2010

En grupp engagerade medlemmar i Adoptionscentrum satsade både tid och pengar för att möta verkligenheten i Sydafrika i början av hösten.

Under en mycket intensiv vecka fick de besöka projekt och själva vara med som praktikanter. De mötte de människor som är målgruppen för Adoptionscentrums biståndsverksamhet och de fick med egna ögon se att arbetet som bedrivs gör skillnad!

Och var de engagerade innan de reste så är de nu än mer övertygade om att Adoptionscentrum biståndsverksamhet är viktig och att pengar behövs samlas in för att hjälpa de barn som blir kvar, de barn som inte kan få familj genom adoption, de barn som behöver så väl mat och utbildning som kärlek och framtidshopp.

I medlemstidningen Att adoptera 5/2010 berättar några av deltagarna själv om resan.