Barnhem är inget hem för barn

Utifrån FN:s barnkonvention och de globala målen arbetar vi för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Våra projekt är inriktade på barn som riskerar att överges och som inte har familj. Barnhem är ingen bra permanent lösning för ett barn. Vi arbetar därför för att stödet styrs om från att stötta barnhem till förebyggande stöd, och till att stärka familjer som lever i utsatthet.

 

Föräldralösa Barn arbetar i länder där tillgången till rättigheter ofta är begränsad för barn utan föräldraomsorg. Vi väljer också att arbeta där det finns ett civilt samhälle som har möjlighet att vara med och bidra till en positiv förändring. Vi stöttar och arbetar tillsammans med organisationer nära barnen i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa och tillsammans utformar vi projekt för att hjälpa vår målgrupp - barn som förlorat eller riskerar att förlora sin föräldraomsorg.  Fokus är på barns rätt till överlevnad, utbildning, samt trygghet och skydd mot övergrepp.
Majoriteten av våra projekt finns i Indien och Vietnam.

Så här arbetar vi:

I samarbete med våra partnerorganisation arbetar vi för barns rättigheter

Eftersom barn ofta saknar en egen röst arbetar Föräldralösa Barn med att påverka de människor som är runt barnet för att på så sätt få en förändring till stånd. Tillsammans med organisationer i länderna arbeter vi även med påverkansarbete för att myndighetspersoner ska ta ansvar och förhindra att barn överges.

Sidorna är under utveckling