Barnhem är inget hem för barn

Adoptionscentrums verksamhet som biståndsorganisation bedrivs under namnet Föräldralösa Barn - en del av Adoptionscentrum. Våra projekt är helt inriktade på de barn som riskerar att överges och som inte har familj. Barnhem är ingen bra permanent lösning för barn. Vi arbetar för att stödet styrs om från att stötta barnhem till mer förebyggande stöd, och till att stärka familjer som lever i utsatthet.

Vi stöttar och arbetar tillsammans med organisationer nära de utsatta barnen i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa och tillsammans utformar vi projekt för att hjälpa vår målgrupp - barn som saknar föräldrar. Vi bidrar alltid med kompetens i organisationsutveckling, men även med kunskaper i barnrätt, ekonomihantering, riskhantering och hur de bättre ska nå ut med sina sakfrågor.

I vårt biståndsarbete arbetar vi för övergivna, föräldralösa och utsatta barns och ungdomars rättigheter. I hiv/aids-epidemins fotspår har ytterligare miljoner barn förlorat sina föräldrar, ofta i länder med svaga sociala skyddsnät. 

Vi vet att hjälpen till barn och ungdomar måste bygga på kunskap. De som ska bistå utsatta barn, dvs enskilda vuxna, personal vid organisationer och myndigheter ska tillgodose barnens rätt till skydd och omsorg, men också rätten till identitet och rätt till beslut om sin framtid, en god uppväxt, i första hand i en familj. Dessvärre finns stora brister. Barn far illa materiellt, men försummelserna går längre om barnet inte får sin identitet fastställd eller beslut om sin framtid. Det är inte ovanligt att hela barndomen flyter förbi utan att någon ansvarig fattat beslut om vem barnet egentligen är, varifrån barnet kom, till vilken familj det hörde, och om barnet i förlust av den egna familjen borde komma till en ny.

 

Sovsal barnhem

I Sverige och andra länder vittnar barn och ungdomar som vuxit upp vid institutioner, om försummelse och i värsta fall övergrepp. Också i materiellt ombonade miljöer kränks barns och ungdomars integritet och rättigheter. En uppväxt hela barn- och ungdomstiden på institution bör undvikas vilket Unicef och andra barnrättsorganisationer är överens med Föräldralösa barn om.

Föräldralösa Barns arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Läs mer om barnkonventionen på UNICEF:s hemsida.