Att förebygga övergivande av barn

Förebygga övergivande av barn

Vår policy

Trots världsdelars och länders olika situation och historia är orsakerna till varför barn förlorar sina föräldrar förbluffande lika världen över.

Fattigdom, sjukdom, svagt socialt skyddsnät, krig och naturkatastrofer är några av skälen till att barn överges och placeras på institution. Hiv/aidsepidemin lämnar idag miljontals barn i ett mycket utsatt läge. I många länder är det även vanligt att barn omhändertas för samhällsvård då föräldrarna missbrukar eller vanvårdar barnen. Det sociala stödet till dessa familjer är ofta obefintligt.

Merparten av de människor som lever i den djupaste fattigdomen i världen är kvinnor och flickor.

Kvinnor har generellt sett betydligt mindre makt och sämre möjligheter att påverka sin situation. Inom vårt område kommer detta bland annat till uttryck i ett starkt socialt stigma mot ensamstående mödrar och ännu starkare gentemot unga kvinnor eller flickor som blir gravida innan giftermål.

Ytterligare en orsak till övergivande är många gånger okunskap om den negativa inverkan barnhem har på barn. Det är inte ovanligt att föräldrar och myndigheter tycker att barnhem är bättre för barnen än den egna familjen. Där finns tillsyn, mat och ibland även utbildning. De flesta barn på barnhem har föräldrar i livet.

Vi verkar för att förebygga övergivande genom:

  • Att öka kunskapen om barns rättigheter.
  • Att stärka familjer som lever i utsatthet för att de själva ska kunna pvåerka sin situation.
  • Stödja barn och ungdomar att sjävla medverka i beslutsfattande som rör dem.
  • Att arbeta för ökad jämställdhet och uppmärksamma flickor särksilda utsatthet.