Att arbeta rättighetsbaserat

Vår utgångspunkt är alltid FN:s Barnkonvention och barn och ungas rätt till en trygg barndom. Vi arbetar för alla barns rätt till en familj, utbildning, skydd mot övergrepp och rätt till hälsa. Vi vill att barn och unga själva ska ha en röst och möjlighet att påverka sin framtid.

Vi stöttar och arbetar tillsammans med organisationer nära barnen i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa och tillsammans utformar vi projekt för att stärka vår målgrupp.
och deras rättigheter. Vi arbetar för ett civilt samhälle som har möjlighet att vara med och bidra till en positiv förändring.

Våra insatser är inriktade på de barn som har övergivits eller riskerar att förlora sina familjer och lever i utsatthet. Majoriteten av alla våra insatser är förebyggande. Vi arbetar med att stötta familjer som lever i utsatthet för att förhindra separationer. Våra projekt stödjer också äldre barn och tonåringars utslussning i samhället från institutioner för att ge dem förutsättningar till ett bra liv. Att ge barn och unga kunskap om sina rättigheter, en möjlighet att utrycka sig och att framföra åsikter.

Att arbeta med rättigheter handlar om att i största möjliga mån angripa grundorsakerna till problemen. Vi vill åstadkomma bestående förändringar för kommande generationer och att bygga motståndskraft och kapacitet hos familjer och samhällen att klara utmaningar och själva vara med och påverka. Det handlar också om att få myndigheter och andra beslutsfattare att ta sitt ansvar.