Fondspara och låt hjärtat vara med!

Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för en god sak? Vi erbjuder ett fondsparande i Swedbank Robur Humanfond. En fond som fått flera utmärkelser och som gör skillnad.

Genom ideellt fondsparande kan du på ett enkelt sätt bygga upp ett sparkapital med möjlighet till god avkastning, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Vi får två procent av ditt sparkapital varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Swedbank Robur Humanfond följer omfattande hållbarhets- och etikkriterier. Det innebär hänsyn till bolags hållbarhetsarbete (miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och affärsetik), associeringar till kränkningar av normer för mänskliga rättigheter och miljö samt koppling till känsliga produkter (vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi).

Information för dig som vill börja spara

Börja spara och läs mer om Swedbank Robur Humanfond

Tack till dig som redan sparar!

I februari 2021 fick vi ta emot 378 738 kronor. Varmt tack till dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond!

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se