Giva Sverige

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i  medlemmarnas kvalitetsarbete. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper dem att bygga upp en hållbar och transparent struktur.

 

 

Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden:

• Ändamål

• Styrelse

• Styrning

• Internkontroll

• Insamling

• Anställda och volontärer

• Rapportering

Från och med 2014 ska varje medlemsorganisation också regelbundet upprätta en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering som vi på Föräldralösa Barn också publicerar på vår hemsida.

Läs mer om Giva Sverige här