Givarguidens Gröna lista

Föräldralösa Barn är med på Givarguidens Gröna lista. För att komma med på Grön listan krävs att en organisation öppet redovisar sitt arbete och erbjuder insyn i sina processer och ekonomi.

 

 För att komma med på listan granskas organisationer utifrån om organisationen har DET. DET är en akronym bildat av Givarguidens tre bedömningsparametrar Demokrati, Ekonomi och Transparens.

Organisationer på Gröna listan presenterar signerad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och har årsmötesprotokoll på hemsidan. De har offentliga stadgar samt uppfyller Givarguidens krav på transparens.

Vi är därför stola över att vara en av 94 organisationer som är med på Givarguidens Gröna lista 2018.

Läs mer här  http://www.givarguiden.se/