Nyhetsarkiv

2019-10-25

Informationsträff om att adoptera från Sydkorea

Den 16 november anordnar Adoptionscentrum en informationsträff om att adoptera från Sydkorea. Anmälan senast 14 ...

2019-10-25

Informationsträff om att adoptera från Taiwan

Den 16 november anordnar Adoptionscentrum en informationsträff om att adoptera från Taiwan. Anmälan senast 14 november!

2019-10-25

Är du intresserad av att adoptera från Lesotho?

Just nu har vi möjlighet att skicka en ansökan till Lesotho. Hör av dig till våra rådgivare för mer information!

2019-10-14

Ny rapport om oegentligheter vid adoptioner i Chile

Deputerandekammaren i Chile har godkänt en rapport om chilenska statliga organisationers agerande i samband med ...

2019-10-11

Adoptionernas dag 16 november

Boka den 16 november för höstens stora informationsträff för dig som är intresserad av att adoptera!

2019-10-07

Riksdagspolitiker vill se utredningar om internationella adoptioner

I en motion till riksdagen föreslås att hanteringen av internationella adoptioner utreds, liksom behovet att skärpa ...

2019-10-01

Anmäl dig nu och betala för 2020

Du som anmäler dig som adoptionssökande under oktober, november eller december 2019 behöver inte betala ny avgift för ...

2019-09-25

Planeringsdag 26 september

Torsdagen den 26 september genomför rådgivare, handläggare, landansvariga och verksamhetschef en planeringsdag.

2019-09-24

Adoptionscentrum välkomnar ökat stöd till föräldrautbildning

Regeringen avsätter i sitt förslag till budget 2020 medel för att säkra tillgången på den obligatoriska ...

2019-08-26

Förändrad rutin för kopia av akt

Adoptionscentrum förändrar rutinerna för vilka dokument som lämnas till den adopterade som begär ut kopia av akt.

2019-07-20

Frågor och svar om Adoptionscentrums samarbete med SWS

Adoptionscentrum får många frågor om adoptioner från Sydkorea med anledning av Madeleine In Hwa Björks sommarprat i ...

2019-06-14

Norr och Söder blir AC Stockholm

Den 1 juni gick AC Stockholm Söder och AC Stockholm Norr samman och bildade AC Stockholm.

2019-05-26

Johan Högberg ny ordförande i Adoptionscentrum

Vid Adoptionscentrums förbundsstämma i Stockholm 25-26 maj valdes Johan Högberg, Sigtuna, till ny ordförande för ...

2019-05-26

Uttalande om barnperspektiv vid surrogatmödraskap

Adoptionscentrums förbundsmöte antog den 26 maj ett uttalande om barns rätt till kunskap om sitt ursprung, även när ...

2019-05-23

Pressmeddelande: Adoptionscentrum väljer ny ordförande

Adoptionscentrums högsta beslutande organ, förbundsmötet, äger rum vartannat år. Ombud från förbundets 22 ...

2019-05-23

Pressmeddelande: Seminarium om adoption

Den 24 maj är professionella aktörer inbjudna till ett seminarium där vi lyfter adoption ur olika perspektiv i frågor ...

2019-05-23

Pressmeddelande: Adotionscentrum fyller 50 år

Under 50 år har Adoptionscentrum förmedlat drygt 25 000 internationella adoptioner från ett 60-tal länder. Detta ...

2019-05-21

Nytt om Chile

Adoptionscentrum har uppdaterat informationen om den pågående Chile-utredningen. Det rör sig framförallt om ...

2019-03-29

Intresserad av adoption från Filippinerna?

Adoptionscentrum har fått officiellt besked om att det finns möjlighet att skicka ansökningar fler ansökningar till ...

2019-03-14

Läs mer om adoption

Adoption Joy Week fortsätter med en läsdag, där vi tipsar om bloggar, forum och grupper för såväl adopterade och ...

2019-03-13

Poddar om adoption

Idag uppmärksammar Adoption Joy Week möjligheten att lyssna på olika aspekter av adoption. Här är några tips vi gärna ...

2019-03-12

Att ha en historia någon annanstans ifrån

Adoption Joy Week fortsätter idag med funderingar kring att vara adopterad.

2019-03-11

Adoption Joy Week ger kunskap och inspiration

Adoption Joy Week Joy Week uppmärksammar internationella adoptioner i ett livslångt perspektiv. Adopterade och ...

2019-02-25

Intresserad av adoption från Thailand?

Adoptionscentrum får skicka nio ansökningar till Thailand under 2019.

2018-12-20

Adoptionscentrum har besökt Chile

Adoptionscentrum har träffat utredarna av misstänkta oegentligheter i samband med adoptioner på 70-, 80- och 90-talen. ...