Nyhetsarkiv

2020-02-14

Infoträff Serbien

Välkommen på infoträff om adoption av äldre barn från Serbien

2020-02-11

Auktorisation för Indien

Adoptionscentrum har fått ny auktorisation för att arbeta i Indien. Den nya auktorisationen innebär att vi numera även ...

2020-02-03

Coronaviruset i Kina

CCCWA, centralmyndigheten i Kina har publicerat följande text på den kinesiska delen av deras hemsida:

2020-02-03

Välkommen på infoträff om adoption av äldre barn från Serbien

Välkommen på infoträff om adoption av äldre barn från Serbien

2020-01-23

MFoF startar pilotprojekt för stöd till adopterade

Adoptionscentrum ser positivt på nyheten att MFoF fått regeringens uppdrag att genomföra ett pilotprojekt 2020-2021 för ...

2019-12-30

Tack för i år

Nu när Adoptionscentrums jubileumsår närmar sig sitt slut vill vi i förbundsstyrelsen och på kansliet passa på att tacka ...

2019-12-17

UD-handlingar visar på tidigare utredningar i Chile

Adoptionscentrum har tagit del av UD-material angående en utredning av organisationens verksamhet i Chile som ...

2019-12-16

89 svenska adoptioner utreds i Chile

Representanter för Adoptionscentrum har varit i Chile och träffat ansvariga för utredningen av misstänkta oegentligheter ...

2019-11-28

Adoptionscentrum söker kommunikatör

2019-10-25

Informationsträff om att adoptera från Sydkorea

Den 16 november anordnar Adoptionscentrum en informationsträff om att adoptera från Sydkorea. Anmälan senast 14 ...

2019-10-25

Informationsträff om att adoptera från Taiwan

Den 16 november anordnar Adoptionscentrum en informationsträff om att adoptera från Taiwan. Anmälan senast 14 november!

2019-10-14

Ny rapport om oegentligheter vid adoptioner i Chile

Deputerandekammaren i Chile har godkänt en rapport om chilenska statliga organisationers agerande i samband med ...

2019-10-11

Adoptionernas dag 16 november

Boka den 16 november för höstens stora informationsträff för dig som är intresserad av att adoptera!

2019-10-07

Riksdagspolitiker vill se utredningar om internationella adoptioner

I en motion till riksdagen föreslås att hanteringen av internationella adoptioner utreds, liksom behovet att skärpa ...

2019-09-24

Adoptionscentrum välkomnar ökat stöd till föräldrautbildning

Regeringen avsätter i sitt förslag till budget 2020 medel för att säkra tillgången på den obligatoriska ...

2019-08-26

Förändrad rutin för kopia av akt

Adoptionscentrum förändrar rutinerna för vilka dokument som lämnas till den adopterade som begär ut kopia av akt.

2019-07-20

Frågor och svar om Adoptionscentrums samarbete med SWS

Adoptionscentrum får många frågor om adoptioner från Sydkorea med anledning av Madeleine In Hwa Björks sommarprat i ...

2019-06-14

Norr och Söder blir AC Stockholm

Den 1 juni gick AC Stockholm Söder och AC Stockholm Norr samman och bildade AC Stockholm.

2019-05-26

Johan Högberg ny ordförande i Adoptionscentrum

Vid Adoptionscentrums förbundsstämma i Stockholm 25-26 maj valdes Johan Högberg, Sigtuna, till ny ordförande för ...

2019-05-26

Uttalande om barnperspektiv vid surrogatmödraskap

Adoptionscentrums förbundsmöte antog den 26 maj ett uttalande om barns rätt till kunskap om sitt ursprung, även när ...

2019-05-23

Pressmeddelande: Adoptionscentrum väljer ny ordförande

Adoptionscentrums högsta beslutande organ, förbundsmötet, äger rum vartannat år. Ombud från förbundets 22 ...

2019-05-23

Pressmeddelande: Seminarium om adoption

Den 24 maj är professionella aktörer inbjudna till ett seminarium där vi lyfter adoption ur olika perspektiv i frågor ...

2019-05-23

Pressmeddelande: Adotionscentrum fyller 50 år

Under 50 år har Adoptionscentrum förmedlat drygt 25 000 internationella adoptioner från ett 60-tal länder. Detta ...

2019-05-21

Nytt om Chile

Adoptionscentrum har uppdaterat informationen om den pågående Chile-utredningen. Det rör sig framförallt om ...

2019-03-29

Intresserad av adoption från Filippinerna?

Adoptionscentrum har fått officiellt besked om att det finns möjlighet att skicka ansökningar fler ansökningar till ...