Datum:  2019-03-11

Adoption Joy Week ger kunskap och inspiration

PRESSMEDDELANDE

#adoptionjoy sprider kunskap om internationell adoption idag och uppmärksammar viktiga framtidsfrågor

11 mars 2019

Under en hel vecka kommer hashtaggen #adoptionjoy att sprida uppmärksamhet och kunskap om internationella adoptioner i hela Norden. I Sverige vill vi adoptionsorganisationer Adoptionscentrum, Barnen Framför Allt och Barnens Vänner lyfta olika perspektiv på adoption med goda exempel, erfarenhetsutbyte och kunskap.

I tider där många olika former av familjebildning diskuteras vill vi framhålla adoption som ett alternativ för den eller de som längtar efter att bilda familj. 

Adoption med barnet i centrum
Adoption utgår från barn som redan finns och behöver nya möjligheter. Barnet står i centrum under hela adoptionsprocessen. Barnets rättigheter skyddas sedan många år av internationella konventioner och under de 50 respektive 40 år som vi organisationer har arbetat har etik, regelverk och praktiskt förfarande kring adoptioner ständigt utvecklats. 

Adopterades rätt till stöd
Vi ser samtidigt ett stort behov av att ytterligare förbättra förutsättningarna, både för internationell adoption och internationellt adopterade i Sverige. Det är till exempel hög tid att stöd till adopterade efter adoptionen säkerställs. I Sverige finns idag ungefär 50 000 internationellt adopterade, människor som enligt Haagkonventionen om internationell adoption har rätt till stöd och hjälp, inte minst för att söka sitt ursprung. Vi arbetar för att det stödet ska bli realiserat i den svenska samhället.

Adoption som sker med barnets bästa i fokus är ett gott alternativ för det barn som är i behov av en familj, men också för den förälder/de föräldrar som längtar efter och vill ta emot ett barn.

Adoption Joy Week och hashtaggen #adoptionjoy är initierade av den nordiska samarbetsorganisationen Nordic Adoption Council, NAC, där Adoptionscentrum, Barnen Framför Allt och Barnens Vänner är medlemmar.