Datum:  2017-01-17

Adoptionsbidraget höjs

I december tog riksdagen beslut om att höja adoptionsbidraget till 75 000 kr.