Datum:  2018-12-17

Vill du göra en återresa till Sydkorea 2019?

Nu kan du anmäla dig till Adoptionscentrums gruppåterresa till Sydkorea 2019! Den 9-16 juni, finns vår personal på plats för att ge stöd och råd till deltagarna. I det preliminära programmet ingår också till exempel besök hos SWS, gemensamma studiebesök och tid för egna initiativ. Läs mer om information och anmälan här