Datum:  2018-06-15

FN:s barnkonvention blir lag i Sverige

Publ. 2018-06-15 Den 13 juni beslutade Sveriges Riksdag att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige, ett beslut som Adoptionscentrum länge verkat för. Det stärker barnets rätt och blir ett viktigt styrmedel för myndigheter och i all rättstillämpning. Lagen träder i kraft 1 januari 2020.

Läs mer om riksdagens beslut här