Datum:  2018-10-16

Frågor och svar om Chile

På Adoptionscentrum får vi många frågor om den utredning som pågår i Chile kring uppgifter om eventuella felaktigheter i samband med adoptioner under 1970-90-talen. Uppgifterna som presenterats i svensk och chilensk media väcker oro hos många. Här besvarar vi de vanligast förekommande frågorna. Svaren baseras på offentliga och av myndigheter bekräftade uppgifter.