Datum:  2017-03-13

Välkommen till Förbundsmötet 2017

Den 13 – 14 maj är det dags för Adoptionscentrums Förbundsmöte! Ombuden från Adoptionscentrums avdelningar kommer att samlas i Malmö på hotell Scandic S:t Jörgen där mötet kommer att äga rum.

Ombud till Förbundsmötet utses av avdelningarnas årsmöten. Förbundsmötet är Adoptionscentrums högst beslutande organ och genomförs vartannat år. Alla medlemmar är välkomna till mötet men det är bara ombuden som har rösträtt. Såväl avdelningar som enskilda medlemmar kan inkomma med motioner. Vi har glädjande nog fått in 13 motioner! 

Mer information kring hur du anmäler dig kommer under mars månad.