Datum:  2018-04-26

Informationsträff!

Den 1 juni anordnar vi en informationsträff i Göteborg! Ställ dina frågor till våra rådgivare och prata med landansvariga och handläggare om specifika länder. Dessutom får du lyssna till Anna Kjellberg, barnläkare och en av Adoptionscentrums konsultläkare, som bedömer de läkarrapporter vi får från samarbetsländerna. Säkra din plats här redan idag!