Datum:  2017-07-19

Kontakt med Sydafrika

På förekommen anledning vill Abba Adoptions påminna om att det enligt sydafrikansk lag (Children’s Act 38 of 2005) är förbjudet att kontakta biologiska föräldrar innan den adopterade fyllt 18 år. Ingen kontakt får tas via sociala medier som, t.ex. Facebook, innan dess. Om lagen inte respekteras äventyras Abbas och Adoptionscentrums möjligheter till att förmedla adoptioner från Sydafrika. 

Barnhemsbesök och röttersökning måste ske via Abba Adoptions, som i sin tur önskar att dessa förfrågningar går genom Adoptionscentrum. Barnhemsbesök måste arrangeras minst en månad i förväg. Röttersökning, som är möjligt från den adopterades 18-årsdag, måste påbörjas minst sex månader innan eventuell avresa till Sydafrika.

Abba skiljer på tre olika besök till Sydafrika; semester, officiellt rötterbesök (Official Roots Visit) samt röttersökning (Origin enquiries Visit). Här kan du läsa mer om vad dessa innebär.