Datum:  2017-03-03

Medlemsenkät - svara gärna du också!

10 % av medlemmarna har nu svarat på den enkät som gått ut tidigare i veckan. Av svaren framkommer att medlemmarna anser att Adoptionscentrum ska prioritera följande fem typer av PAS-stöd (redovisas i prioriteringsordning): 

  1. Stöd rörande anknytningsfrågor
  2. Röttersökning
  3. Tillhandahålla hänvisning till professionella resurser i samhället
  4. Anställd kurator för både adopterade och adoptivfamiljer
  5. Stöd rörande rasism och diskriminering

Vi önskar åsikter från fler medlemmar. Svara gärna du också!

Trevlig helg!