Datum:  2020-05-04

MFoF får i uppdrag av regeringen att utforma samtalsstöd till adopterade

 

MFoF får i uppdrag att tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade som så önskar. Detta ska utgöra ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården.

 

Läs mer här.