Datum:  2017-09-28

NAC Conference

Fredagen den 29 september anordnar Finland en konferens för de nordiska adoptionsorganisationerna, Nordic Adoption Council (NAC). Representanter för Adoptionscentrum kommer att delta på konferensen i Helsingfors. 

Konferensen kommer bland annat att behandla hur sociala medier har förändrat adoptionsvärlden och livet för adopterade. Exempelvis hur nya tekniker har skapat möjligheter för adopterade att söka sina rötter. 

Ta del av NAC:s pressmeddelande här