Datum:  2018-06-15

Nya adoptionsregler från och med 1 september

Publ. 2018-06-15 Den 13 juni tog Sveriges Riksdag en rad beslut som innebär förändringar i adoptionsreglerna. Lagändringarna innebär bland annat att

  • barnets rätt till information och att komma till tals i adoptionsprocessen lyfts fram och tydliggörs
  • medgivande för adoption gäller i tre år
  • den övre åldersgränsen för att kunna adoptera tas bort
  • sambopar ska kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par
  • tydligare bestämmel­ser om domstolens handläggning och en effektivare ordning i adoptionsutredningar införs
  • möjligheten till automatiskt erkännande av utländska adoptionsbeslut stärks

Lagändringarna träder i kraft den 1 september 2018.

Läs mer om riksdagens beslut om modernare adoptionsregler här