Datum:  2017-03-17

Nyhetsbrev mars 2017

Kära medlemmar!

Här kan ni ta del av Adoptionscentrums nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år och riktar sig främst till adoptionssökande medlemmar, med eller utan giltigt medgivande, som ännu inte påbörjat en adoptionsansökan till ett specifikt land. 

Trevlig helg!