Datum:  2017-10-17

Omregistrering av adoptioner från Sydafrika

För fullständig information om omregistreringen, läs här (under Sydafrika)

Efter landansvariges besök i Sydafrika i september vill vi åter igen uppmana de som ännu inte låtit omregistrera sina barn adopterade från Sydafrika att göra detta. Konsekvenserna om man struntar i omregistreringen är svåra att förutse. Abba hänvisar till att man måste följa sydafrikansk lag, vilken säger att folkbokföringen ska innehålla fullständig och korrekt information om den adopterades namn och familjerelationer. Alla adopterade måste vara registrerade med sitt nya efternamn och sina adoptivföräldrar i folkbokföringen. Enligt lag är det adoptivföräldrarna som ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Abba har tydligt uttryckt att det är svårt att förutse konsekvenserna om man låter bli att göra detta.

Abba blev nyligen kontaktad av en biologisk familj som var orolig eftersom det bortadopterade barnet fortfarande stod registrerat som familjens barn eftersom omregistreringen ej hade skett. En negativ konsekvens vid utebliven omregistrering kan därmed bli att biologiska mödrar som fött ett barn i hemlighet får informationen offentliggjord.

Vi är väl medvetna om att processen för omregistrering har varit omständlig, men vi vill ändå vädja till er som ännu inte har påbörjat processen att nu ta tag i detta. Alla som redan har lämnat in ansökan om omregistrering kan bortse från detta.