Datum:  2020-06-17

Öppetider under sommaren

Adoptionscentrum håller öppet under hela sommaren. Under semesterperioden är bemanningen begränsad. Kansliet är öppet måndagar till torsdagar – och stängt fredagar – eftersom vi är i korttidsarbete på grund av Covid-19.

Under semesterperioden kommer vi behöva prioritera vissa arbetsuppgifter. Besked om barn, besked om resa, och familjer som befinner sig på resa har alltid högsta prioritet! Övriga frågor, exempelvis gällande ansökningshandlingar, uppdateringar, uppföljningsrapporter, allmänna frågor om adoption och länder, rötter och återresor, eller medlemsfrågor hanteras i mån av tid.

Vi täcker upp för varandra under semesterperioden, och det kan hända att annan personal än den ordinarie träder in. Det kan ta längre tid att få svar på mejl. Att få svar på specifika frågor kan dröja tills ordinarie personal är tillbaka från sin semester. Vi ber om er förståelse för detta.

  • Våra adoptionsrådgivare är på plats under hela sommaren, utom vecka 30.
  • Verksamheten Resor och rötter är stängd vecka 30–32.     
  • Adopterade kan beställa ut kopior av handlingar under hela sommaren!

 

Vi önskar er alla en skön sommar!