Datum:  2018-06-08

MFOF rapporterar om Chile

MFOF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, har besökt Chile i syfte att undersöka möjligheterna för adopterade som söker sitt ursprung att få tillgång till så mycket information som möjligt. Bakgrunden är den utredning som pågår i Chile kring  uppgifter om att det skulle förekommit oegentligheter i samband med adoptioner till Sverige under 1970-90-talen.

I sin reserapport skriver MFOF bland annat att den som är adopterad under den tid utredningen omfattar kan vända sig till myndigheten om han eller hon har anledning att anta att den egna adoptionen är berörd. 

Läs hela rapporten här.

Läs mer om Adoptionscentrums uttalanden kring utredningen i Chile här.