Datum:  2017-02-28

Vad har du erbjudits för stöd efter adoptionen?

För närvarande pågår ett spännande projekt där vi ska kartlägga vilket stöd våra medlemmar erbjudits efter adoptionen. Vi kommer också att inventera vilka ytterligare behov av stöd som finns både för adoptivfamiljen och för adopterade.

Idag sänds en medlemsenkät ut till samtliga medlemsfamiljer inom Adoptionscentrum för att vi ska få en uppfattning om medlemmarnas uppfattning i dessa frågor. Vi kommer också att be medlemmarna prioritera de fem stödområden som man finner viktigast. Det kan handla om allt från hjälp till den adopterade att söka mer information om sitt ursprung, hjälp med återresor, föredrag riktade till adopterade, adoptivfamiljer eller blivande adoptivfamiljer, studiecirkel, nätverk, hjälp i kontakt med förskola/skola, stöd vid främlingsfientlighet och rasism, samtalsstöd etc.

-  Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt tar sig tid att svara på enkäten, den tar cirka 10 minuter att svara på. Ju fler som svarar, ju säkrare kan vi vara på resultatet, säger projektledarna Anna Guwert och Birgitta Lönnemar.